Stichting Christelijke Hulpverlening Militairen


Home

Activteiten

Mededelingen

Rapportages

Geschiedenis

Links

Contact


Met ingang van 1 januari 2019 heeft de stichting een bijzondere leerstoel bij de Protestantse Theologische Universiteit te Groningen. De leerstoel zal bekleed worden door prof. dr. Pieter Vos wiens oratie is voorzien op 8 oktober 2018 te Groningen.


Medio 2018 heeft SCHM toegezegd financieel bij te dragen aan een afzonderlijk onderzoek naar de rol van de kerken in de Indonesische oorlog 1945 - 1950 in de vorm van een promotieonderzoek. Prof. dr. George Harinck van de VU is de promotor en de geselecteerde researchmaster student is sinds 1 september volop bezig met het onderzoek.